RXQ Xtra 0,6/1 kV

Kablar enligt denna standard är halogenfria och flamskyddade. Vid eventuell brand avges endast rök fri från korrosiva gaser och med låg röktäthet. För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt i mark. Vid plöjning ska försiktighet iakttagas.

Environmental certificates

Byggvaru recommended environment certificate
environment_SundHus_Logo.svg
environment_Svanenmärkta_hus_Certifikat.svg

Product related Downloads

Data Sheets

RXQ Xtra 0,6/1 kV

Customer service

You have questions? Don't hesitate to ask us. Get detailed help from our experts by phone or email.

Loading...