RXQ Xtra 0,6/1 kV

Kablar enligt denna standard är halogenfria och flamskyddade. Vid eventuell brand avges endast rök fri från korrosiva gaser och med låg röktäthet. För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt i mark. Vid plöjning ska försiktighet iakttagas.

Byggvaru recommended environment certificate
SundHus Logo
Svanenmärkta Hus Certifikat

Product related Downloads

Data Sheets

RXQ Xtra 0,6/1 kV

Customer service

You have questions? Don't hesitate to ask us. Get detailed help from our experts by phone or email.

NKT Newsletter

You want to stay updated? Get our Newsletter for regular news about trends, products and events.

Loading...