Contact
Find the right NKT contacts for your region here.
cable drums outdoor snow

145 kV Munkfors - Deje

NKT-kabel skapar större möjligheter för omställning

Key Facts

Kund och slutkund

Ahlsell och Ellevio

Projektets placering

Munkfors - Deje

Varaktighet

Hösten 2021 - Årsskiftet 2022-2023

Kabeltyp

AXALJ-CL 76/132(145)kV 1x1600/95
cable drums outdoor snow employees
cable drums outdoor snow employees
cable drums outdoor snow employees installation
cable drums outdoor snow

NKT-kabel skapar större möjligheter för omställning

Högspänningsledningen mellan Munkfors och Deje behövde byggas om. En snäv tidsram och en sträcka som behövde anpassas efter nutidens krav utmanade alla inblandade. Men tack vare en tät och bra dialog kan första etappen till och med driftsättas tidigare än beräknat.

Situationen

145 kV-ledningen mellan Munkfors och Deje behövde byggas om. Projektet hade en snäv tidsram och sträckan passerar tätorter, bland annat går den genom villaområden, vilket ställde högre krav på alla inblandade.
– Den gamla ledningen var föråldrad, den senaste renoveringen gjordes på 50-talet och den behövde bytas ut. Men eftersom sträckan passerar tätorter kan vi inte med dagens krav bygga ny luftledning efter hela sträckan. Istället valde vi att gräva ner kabel i Munkfors och Deje, förklarar Tommy Nyhlén som är projektledare på Ellevio.
Efter upphandling valde Ellevio att lägga inköp av kabel på entreprenören som blev Linjemontage. Uppdraget kom på hösten 2021 och första leveransen skulle göras under våren 2022. En snäv tidsram som krävde mycket samarbete och tät dialog. Linjemontage kontaktade NKT tillsammans med Ahlsell.
– Efter erhållet kontrakt valde vi bland andra NKT som leverantör av kabel, skarvar samt avslut. Dels för ett fördelaktigt pris och kvalitet men även för att minimera miljöpåverkan. Eftersom produktionen av kabel utförs i Falun får vi en kortare transport av de 72 trummorna på sin dryga 6 ton var. Trots den korta leveranstiden har man kunnat leverera utan att hindra framdriften i projektet, säger Johan Holmgren, projektledare på Linjemontage.

Lösningen

Inför projektstart var beräkningar och planering av särskild vikt för NKT.
– Vi ville verkligen se till att vi kunde leverera enligt den snäva tidsramen. 145 kV-kabel med area 1600 mm2 är inte något vi har på lager så vi ville vara säkra på att vi skulle hinna producera allt i tid. Det är en viktig aspekt, att kunden kan lita på oss, säger Mikael Åkerlund som är Key Account Manager på NKT.
Över en sträcka på 5700 meter lades sex parallella kablar, sammanlagt har nästan 35 000 meter kabel lagts i projektet. Arbetet var trångt på sin håll eftersom rördragningar skulle göras mitt i villaområden.
– Det löste sig med mindre maskiner som lättare tar sig fram och ett bra samarbete, säger Lars-Ove Larsson, Key Account Manager på Ahlsell.

Resultatet

Förstärkningen av ledningen Munkfors-Deje är inte enbart till för att ersätta äldre uttjänta dragningar. Projektet innebär att risken för strömavbrott minskar och möjligheterna för att installera solceller och laddstolpar till elbil blir ännu bättre. Det har också ökat kapaciteten och utvecklat möjligheterna för större elproduktion vilket kommer många till gagn vid en energiomställning.
– Man vill bygga ut elproduktionen ännu mer, vi skulle därför vilja öka vårt abonnemang mot Svenska kraftnät, men det kan vi inte göra just nu eftersom deras nät är inte tillräckligt utbyggda. Så tills vidare behöver vi istället uppgradera regionalt. De industrier som finns här, pappersbruken till exempel, har också stor nytta av den här förstärkningen, berättar Tommy Nyhlén.
Med hänsyn till leveranstiden var det väldigt fördelaktigt för projektet att det gått att använda sig av svensk produktion. All kabel till projektet har producerats i Falun och alla tillbehör i NKT:s fabrik i Alingsås.
– Att vi har den här typen av produktion i Sverige är väldigt roligt och det har många fördelar, NKT:s fabrik i Falun använder till exempel bara grön el, berättar Mikael Åkerlund på NKT och han får medhåll från Lars-Ove Larsson på Ahlsell.
– Det är en fantastisk styrka att kunna ha nära till produktionen. Då kan det göras snabba åtgärder om det uppstår något oväntat.
Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle kablaget driftsättas under 2023 men tack vare en bra dialog mellan de inblandade företagen kunde den första etappen driftsättas redan innan jul 2022.
– Projektet som nu går in i sitt slutskede har löpt på mycket bra. Detta tack vare en bra dialog mellan beställare och vi som entreprenör, vi har tillsammans löst de problem som uppstått under projektets gång vilket gett oss ett bra arbetsklimat samt en bra framdrift, tycker Johan Holmgren.
– Att kunna spänningssätta redan i år känns ju väldigt lyckat. Det har flutit på väldigt bra med leveranser från NKT, tycker Lars-Ove Larsson.
 
cable drums outdoor snow
 
 
Loading...