Contact
Find the right NKT contacts for your region here.
NKT Ground Site Production Snow Steam Sunset

Hållbart datacenter

NKT-kabel elförsörjer hållbart datacenter

Kund och slutkund

Bravida och EcoDataCenter

Projektets placering

Falun

Varaktighet

Våren 2022 - Våren 2023

Kabeltyp

EXQJ, FXQJ, AXQJ, EQLR, AXAL-TT, AXCE
För att möta efterfrågan bygger EcoDataCenter ett nytt datacenter på sin Main site i Falun. NKT levererar miljöcertifierad kabel till bygget som har ambitionen att bli världens mest hållbara datacenter. Stor vikt läggs vid att hålla koldioxidavtrycket så lågt som möjligt, exempelvis byggs hela det nya datacentret i trä.
EcoDataCenter i Falun bygger ut med ett nytt datacenter med hela åtta serverhallar. Eftersom man har ambitionen att bli världens mest hållbara datacenter drivs anläggningen av förnybar energi från vind och vattenkraft. Energi som tar sig in i servrarna med kabel från NKT.
– Vi drivs av att kunna erbjuda våra kunder lägsta koldioxidavtrycket per kilowattimme. Det är den främsta anledningen till att vi också väljer att bygga A-huset i trä. Vi har fått åtta gånger lägre koldioxidutsläpp, enbart för att vi bygger i trä. Lägger vi dessutom till den elen som vi använder som kommer från gröna energikällor så blir det ännu bättre, berättar Timy Vikström, Inside Sales Representative på EcoDataCenter.
 

Grön energi i lokalproducerad kabel

Byggnaden består av stora block av korslimmat trä som ger ett lägre koldioxidavtryck jämfört med en stålkonstruktion. Kablarna som används i serverhallarna är producerade i NKT:s fabrik i Falun, som drivs med 100 % förnybar el.
– Vi är stolta över att ha blivit utvalda för att leverera kabel till det här projektet. Det känns extra bra då fabriken ligger i närheten så transporterna till bygget är minimala, berättar Joakim Holm som är Strategic Product Manager på NKT.
Många stora bolag, särskilt i Tyskland, vill lagra sin data i Falun tack vare tillgången på grön el och EcoDataCenter kommer att behöva utöka ännu mer framöver. I det datacenter som nu byggs är det  hög efterfrågan och det finns redan planer för att bygga ytterligare ett. Eftersom datacentret ska husera massor av viktig data är det extra angeläget att både kabel och installation håller måttet.
– Det är viktigt att det vi får levererat håller kvalitet. Det är krav på hög redundans, med dubbla matningar och tillgång till reservkraft. Tillförseln av el till ett datacenter får helt enkelt inte gå ner, då stannar i princip samhället, säger Timy Vikström.
 

Lyckat partneringprojekt

Det nya datacentret kommer att stå klart under våren 2023. Entreprenören Bravida sköter elinstallationen, högspänning till lågspänning, samt utför kontroller av det eltekniska.
– Det är ju ett fantastiskt förtroende att vi får göra det här. Det har varit ett tidspressat projekt, men i en bra anda och med en bra dialog hela vägen. Det är det bästa partneringprojekt jag har jobbat med. Extra kul också att vi har kunnat använda främst lokal personal, tycker Conny Grossas, Key Account Manager på Bravida.
All kabel som NKT levererat till projektet är tillverkad med förnybar el och är givetvis halogenfria. Men Joakim Holm berättar att hållbarhetsarbetet går snabbt framåt och att ytterligare miljöförbättringar är på gång.
– Vi har länge arbetat med olika typer av miljödeklarationer och kommer inom en snar framtid även kunna leverera EPD (Environmental Product Declarations) på alla våra produkter. Ett viktigt steg mot en hållbar framtid, säger han.
 

Vi har fått åtta gånger lägre koldioxidutsläpp, enbart för att vi bygger i trä. Lägger vi dessutom till den elen som vi använder som kommer från gröna energikällor så blir det ännu bättre.

— Timy Vikström på EcoDataCenter

Loading...